طبق آمارهای موجود، کلینیک های زیبایی از جمله مشاغلی هستند که در چند سال اخیر رشد روز افزونی داشتند. میل و علاقه خانم ها برای جوان و زیبا ماندن باعث رونق هر چه بیشتر کلینیک ها گشته و امروزه شاهد هستیم که تقاضا برای جراحی ها و اقدامات زیبایی در بین آقایان نیز به شدت رو به افزایش است. در نتیجه، این گسترش بازار هدف سبب درآمدهای هنگفت کلینیک های زیبایی می شود.
%۸۰ کلینیک های موفق و بزرگ در ایران مانند کلینیک ایرانیان، ایران نوین، سیب سرخ و … در ابتدا مطب های کوچکی بودند که با روش های درست تبلیغاتی و برندینگ توانستند در زمان بسیار کوتاه به شعبات متعدد رسیده و روز به روز پیشرفت کنند.
امروز ما می توانیم با سرمایه گذاری صحیح و استفاده از تجربیات و مسیر موفقیت این کلینیک ها، راه چندین ساله آن ها را در زمان کوتاه تری طی کنیم.