جهت احداث یک کلینیک زیبایی از ۲۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز است که بازگشت آن کاملا به میزان سرمایه اولیه بستگی دارد.
همکاران هوشمند و زبده تیم مشاورین متقیان به شما کمک می کنند تا با کمترین میزان سرمایه گذاری بتوانید به سریعترین بازگشت سرمایه و بالاترین سوددهی دست یابید.