میزان بقا و سوددهی کسب و کارهای جدید به شدت سرمایه گذاران را می ترساند، اما با داشتن یک مشاور حرفه ایی در کنار خود این آمار و ارقام می تواند تغییر کند. بر اساس آمار، ۷۰% از بیزنس های بدون مشاور مدیریتی و تبلیفاتی بیش از ۳ سال دوام نخواهند آورد.

اغلب صاحبین سرمایه تجربه و اطلاعات کافی و دقیق در خصوص بیزنس کلینیک های زیبایی را در اختیار ندارند و کسب این تجربه نیازمند صرف زمان و پول زیادی است. در حالی که، همکاران ما در تیم مشاورین متقیان با داشتن تخصص و تجربه کافی در زمینه های مختلف می توانند بهترین راهنمای شما در مسیر راه اندازی کلینیک زیبایی باشند.